Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.