Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/02322/S2, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 15 maj 2020 med angiven svarstid den 25 maj 2020 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.