Polismyndighetens föreskrifter om skyddsvakter

Rubricerade ärende, diarienummer A488.363/2016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

skyddsvakter