Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning

Rubricerade ärende, diarienummer 16-1473, har remitterats till Regelrådet.

Remissen följer såvitt kan bedömas i allt väsentligt av ett EU-direktiv som inte lämnar något handlingsutrymme åt nationella särregler. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

 

Taggar:

radioutrustning