Post- och telestyrelsens förslag till föreskrifter om undantag från krav på medgivande vid uthyrning av tillstånd att använda radiosändare

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

radiosändare