Promemoria om Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.