Promemoria om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()