Promemorian Beskattning av högkoncentrerade e-vätskor

Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2020/00655/S2, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

e-vätskor