Promemorian Förlängd skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.