Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Rubricerade ärende, ert diarienummer UD2020/04337/HI, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.