Promemorian Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33)

Promemorian Rätten att få åldras tillsammans (Ds 2011:33) Rubricerat ärende, ert dnr S2011/8435/FST, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.