Rapporten Fler filminspelningar till Sverige

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ku2018/00640/MF, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

Taggar:

film