Remiss angående förslag till hastighetsbegränsning på väg E6 i Hallands län

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.