Remiss av Affärsverkets svenska kraftnäts rapport Effektreserven – En uppföljning och analys av avvecklingen av den svenska effektreserven

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Remiss ()

Taggar:

Effektreserven