Remiss av Energimyndighetens rapport Särredovisning av elcertifikatskostnaden på elkundens faktura

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Energimyndighetens rapport ()

Taggar:

Särredovisning