Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.