Remiss om Justitiedepartementets promemoria Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds. 2017:7)

Rubricerade ärende, diarienummer Ju2017/02347/SSK, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Taggar:

kommunikation