Remissvar avseende Förslag till Presstödsnämndens föreskrifter om presstöd

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

presstöd