Remissvar avseende Landsbygdsdepartementets förslag till förordning om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.