Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg 1984.1 i Vamlingbo, Gotlands kommun

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.