Remissvar avseende Länsstyrelsen i Gotlands läns förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 568 och väg 577, Sanda, i Gotlands kommun

Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i dessa ärenden.