Remissvar avseende Länsstyrelsens i Västernorrland förslag till beslut om naturreservat och skötselplan för Gideåbergsmyrarna

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.