Remissvar avseende Skatteverkets förslag till föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.