Remissvar avseende Skolverkets föreskrifter om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i föreberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()