Remissvar gällande Energimarknadsinspektionens rapport Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

lagring av gas