Remissvar gällande Socialdepartementets förslag om statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.