Remissvar över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om kvotplikt för biodrivmedel

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Konsekvensutredning ()

Taggar:

biodrivmedel