Remissvar över EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut (”Liikanen”)

Förslaget avser regler i en EU-förordning. Regelrådets granskning är begränsad till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Taggar:

kreditinstitut