Remissvar över Landsbygdsdepartementets förslag till ändring i fiskelagen (1993:787)

Förslaget som innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela vidare föreskrifter medför inga konsekvenser för företag förrän det eventuellt tas i anspråk. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Taggar:

Fiskelagen