Remissvar över Näringsdepartementets remiss av SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning

Remissen innehåller inget förslag till författningstext och omfattas därmed inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.

Taggar:

e-förvaltning