Remissvar över Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för Blå Jungfruns nationalpark

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Föreskrifter (pdf 125 KB)

Taggar:

Blå Jungfrun