Remissvar över Skolverkets förslag om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare m.m. samt om villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning

På grund av begränsade resurser saknar Regelrådet tyvärr möjlighet att yttra sig över dessa ärenden inom den angivna tiden.