Riksantikvarieämbetets förslag till reviderade verkställighetsföreskrifter om utförsel av kulturföremål enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 620 KB)

Taggar:

kulturföremål