Riksantikvarieämbetets förslag till reviderade verkställighetsföreskrifter om utförsel av kulturföremål enligt kulturmiljölagen (1988:950)

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

 

Taggar:

kulturföremål