Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt i Backaområdet i Göteborg – två modeller

Rubricerat ärende, diarienummer Fi2014/2227, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

Taggar:

Trängselskatt