Sjöfartsverkets förslag till föreskrifter om taxa för fritidsfartyg på Södertälje kanal

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.