Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2011

Regelrådet kan av resursskäl inte avge något yttrande i ärendet.