Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Rubricerade ärende, diarienummer 131 310067-12/111, har remitterats till Regelrådet.

Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Taggar:

värdesättning