Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdesangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

 Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet yttrar sig därför inte i ärendet.