Skatteverkets förslag till allmänna råd om riktvärdesangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års allmänna fastighetstaxering av industrienheter utom täktmark

Allmänna råd omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet yttrar sig därför inte i ärendet.