Skatteverkets förslag till föreskrifter om periodisk sammanställning

Rubricerade ärende, ert diarienummer 202 202835-19/111, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)