Skogsstyrelsens remiss över förslag om ändring i föreskrifter till skogsvårdslagen om bekämpningsåtgärder mot granbarkborre

Förslaget medför, såvitt det kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.