Skolinspektionens förslag till ändring i Statens skolinspektions föreskrifter om ansökan om betygsrätt för vuxenutbildning (SKOLFS 2011:155)

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende