Skolinspektionens förslag till föreskrifter om ansökan om att anordna delar av undervisningen på engelska, föreskrifter om ansökan om att bedriva utbildning utan att tillämpa timplan samt föreskrifter om ansökan om att använda färdighetsprov från och med årskurs 4

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.