Skolverkets föreskrifter om ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer samt legitimation för lärare och förskollärare och föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare med utländsk utbildning

Rubricerade ärende, diarienummer 2016:00460, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.