Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2015

Remissen inkom till oss den 16 januari 2015 med en angiven svarstid den 29 januari 2015. Regelrådet behöver minst två veckors remisstid för att kunna behandla ärendet. Då vår förfrågan den 16 januari 2015 om förlängd svarstid inte har varit möjlig för er att tillmötesgå saknar Regelrådet möjlighet att behandla ärendet och avstår därför från att yttra sig i detta ärende