Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden, föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan samt föreskrifter (SKOLFS 2011:66) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag ()

Taggar:

specialskolan