Skolverkets förslag om ändringar i nio föreskrifter inom vuxenutbildningen

Rubricerade ärende, diarienummer 6.1.2-2016:605, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

 

 

Taggar:

vuxenutbildning