Skolverkets förslag till ändring av föreskrifter om betygskatalog och föreskrifter om vilka kurser enligt kursplanen som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Förslagen medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.