Skolverkets förslag till ändringar i vissa gymnasieprogram

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1-2018:570, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 11 MB)

Taggar:

gymnasieprogram