Skolverkets förslag till ändringar i vissa gymnasieprogram

Rubricerade ärende, ert diarienummer 6.1.1-2018:570, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget såvitt kan bedömas inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

gymnasieprogram