Skolverkets förslag till föreskrifter om antagning till gymnasieskolan i vissa fall samt föreskrifter om utformning av slutbetyg

Skolverkets förslag till föreskrifter om antagning till gymnasieskolan i vissa fall samt föreskrifter om utformning av slutbetyg Rubricerade ärende, diarienummer 2011:00548, har remitterats till Regelrådet. Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.